Đang tải dữ liệu...
 • Quy định sử dụng Gian hang
  Bản Quy định này áp dụng cho các doanh nghiệp, của hàng , cá nhân bán hàng trên internet đăng ký sử dụng các dịch vụ đăng ký gian hàng gồm: Đăng và quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử nhatrongoi.vn
  1.  Người mở gian hàng phải là pháp nhân, cửa hàng,nhà cung cấp sản phẩm hoặc một người bán hàng trên internet
   
  2. Người bán phải có địa chỉ, điện thoại, email, YM, skype, tên người phụ trách bán hàng.
   
  3. Tên gian hàng không được phép liên quan đến các vấn đề nhạy cảm xã hội, chính trị nhà nước Việt Nam, không đặt tên gian hàng có liên quan đến công ty cổ phần thương mại điện tử THT Việt Nam.
   
  4. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử nhatrongoi.vn phải cạnh tranh lành mạnh thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.
   
  5. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử nhatrongoi.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật, Hàng hóa phải đăng đúng mục, ảnh liên quan đến nội dung thông tin, tin ghi có dấu, đúng chính tả, viết hoa đầu dòng, đầy đủ thông tin theo các tiêu chí
   
  6. Hoạt động bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử  nhatrongoi.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
   
  7. Sau khi gian hàng được kích hoạt các cá nhân tổ chức phải đăng các sản phẩm lên.
   
  8. Gian hàng phải chịu trách nhiệm về thông tin cũng như chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng tải của  chính  mình trên trang website nhatrongoi.vn. Trong mọi trường hợp,  có khiếu kiện từ người dùng về sản phẩm của gian hàng, gian hàng phải có trách nhiệm giải quyết, đền bù thiệt hại cho người tiêu dùng(nếu người tiêu dùng chứng minh được đó là lỗi của gian hàng)
   
  9. Các doanh nghiệp, của hàng cá nhân khi tham gia bán hàng trên Sàn giao dịch TMĐT  nhatrongoi.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy định của Sàn giao dịch TMĐT nhatrongoi.vn